The recommended dose of folic acid during pregnancy, advantages and disadvantages of mother and fetus: literature review

Inga Vasilevskytė1,2

1Vilnius University, Faculty of Medicine, Vilnius, Lithuania

2Vilnius University Hospital Santaros Klinikos, Department of Obstetrics and Gynecology, Vilnius, Lithuania

Abstract

Introduction. Folate is one of the thirteen vital vitamins. The main sources of folate are folic acid-enriched foods and folic acid-containing food supplements. The most common complication of pregnancy associated with folic acid deficiency is a neural tube defect. An association between folic acid deficiency and other pregnancy complications such as congenital heart disease, preeclampsia, intrauterine growth retardation, pregnancy loss has also been reported.

Aim: to review the optimal dose of folic acid for pregnant women and the advantages and disadvantages. Methods: The international database Pubmed was used to review the literature. A total of 50 articles were found, of which 40 articles were analyzed using the following inclusion criteria: publications in English, publications 5-10 years old, examining the optimal dose of folic acid and the advantages and disadvantages for pregnant women. Articles describing studies on animals, diagnosis of folic acid deficiency, treatment were not included.

Results. Folic acid is an essential nutrient required for DNA replication. Folic acid increases during pregnancy because it is needed for fetal growth and development. Folic acid deficiency is associated with maternal and fetal development disorders. The recommended daily dose is 0.4 mg.

Conclusions. Folic acid is one of the essential vitamins during pregnancy. Low levels of folic acid in the blood during pregnancy are associated with an increased risk of premature birth, low birth weight and fetal growth retardation.

Keywords: folic acid; neural tube defect; pregnancy; effects on the fetus.

Folio rūgšties optimalios dozės nėštumo metu, privalumai ir trūkumai motinai ir vaisiui literatūros apžvalga

Inga Vasilevskytė

1Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Vilnius, Lietuva

2Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Akušerijos ir ginekologijos katedra, Vilnius, Lietuva

Santrauka

Įvadas. Folatai yra vieni iš trylikos gyvybiškai svarbių vitaminų. Pagrindiniai folatų šaltiniai yra folio rūgštimi praturtinti maisto produktai ir folio rūgšties turintys maisto papildai. Dažniausia nėštumo komplikacija, susijusi su folio rūgšties trūkumu, yra nervinio vamzdelio defektas. Taip pat buvo pastebėtas ryšys tarp folio rūgšties trūkumo ir kitų nėštumo komplikacijų, tokių kaip įgimta širdies liga, preeklampsija, intrauterinio augimo sulėtėjimas, pasikartojantis nėštumo praradimas, priešlaikinis gimdymas ir daugiavaisis nėštumas.

Darbo tikslas. Apžvelgti optimalią folio rūgšties dozę nėščiosioms ir jos privalumus bei trūkumus.

Metodai. Literatūros apžvalgai buvo naudojama tarptautinė duomenų bazė „Pubmed“. Iš viso buvo rasta 50 straipsnių, iš kurių išanalizuota 40 straipsnių taikant šiuos įtraukimo kriterijus: publikacijos anglų kalba, publikacijos 5-10 metų senumo, publikacijos, kuriose nagrinėjama folio rūgšties optimali dozė ir privalumai bei trūkumai nėščiosioms. Nebuvo įtraukti straipsniai, kuriose aprašomi tyrimai su gyvūnais, folio rūgšties trūkumo diagnostika, gydymas.

Rezultatai. Folio rūgštis yra esminė maistinė medžiaga, reikalinga DNR replikacijai ir daugelio fermentinių reakcijų. Folio rūgšties poreikis nėštumo metu didėja, nes jis taip pat reikalingas vaisiaus augimui ir vystymuisi. Folio trūkumas siejamas su motinų (anemija, preeklamsija) ir vaisiaus augimo ir vystymosi sutrikimais. Rekomenduojama paros dozė yra 0,4 mg. Tačiau folio rūgštis gali kelti pavojų sveikatai, esant B12 stokos megaloblastinei anemijai. 

Išvados. Folio rūgštis yra vienas iš būtinų vitaminų nėštumo metu. Nėštumo metu maža folio rūgšties koncentracija kraujyje yra susijusi su padidėjusia priešlaikinio gimdymo, mažo kūdikio gimimo svorio ir vaisiaus augimo sulėtėjimo rizika.

Raktažodžiai: folio rūgštis; nervinio vamzdelio defektai, nėštumas, poveikis vaisiui

Full article

https://doi.org/10.53453/ms.2023.1.4