Kaip paruošti mokslinį straipsnį tarptautiniam žurnalui

Untitled design

Kai rengiate rankraštį, pirmasis dalykas, į ką reikia atsižvelgti, yra tai, kad skyrių eiliškumas labai skirsis nuo jūsų kontrolinio sąrašo eiliškumo. Straipsnis pradedamas pavadinimu, anotacija ir reikšminiais žodžiais. Straipsnio tekstas turi būti pateiktas pagal IMRAD formatą, kuris atitinka tokiems klausimams:

 • Įvadas: Ką jūs arba kiti darote? Kodėl jūs tai darote?
 • Metodai: Kaip jūs tai darote?
 • Rezultatai: Ką jūs nustatėte?
 • Ir
 • Diskusija: Ką visa tai reiškia?

Po pagrindinio teksto turi būti pateiktos išvados, padėkos, šaltiniai, literatūros sąrašas ir papildoma medžiaga.

Žingsniai, kaip rengiant rankraštį

 1. Paruošti paveikslus ir lenteles.
 2. Aprašyti metodus.
 3. Aprašyti rezultatus.
 4. Parašyti diskusiją. Užbaikite rašyti rezultatus ir diskusiją prieš pradėdami rašyti įvadą. Taip yra todėl, kad jei diskusija nėra pakankama, kaip galite objektyviai įvade įrodyti savo darbo mokslinį reikšmingumą?
 5. Parašyti aiškią išvadą.
 6. Parašyti įtikinamą įvadą.
 7. Parašyti anotaciją.
 8. Sukurti trumpą ir aprašomąjį pavadinimą.
 9. Pasirinkti reikšminius žodžius indeksavimui.
 10. Parašyti padėkas.
 11. Surašyti šaltinius ir literatūros sąrašą.

Toliau šiek tiek smulkiau apžvelgsime kiekvieną žingsnį. Visgi, imantis rašyti straipsnį, yra du svarbūs dalykai, kuriuos turite padaryti, nes jie yra viso proceso pamatas.

 • Nagrinėjama tema turėtų būti pirmasis klausimas, kurį reikia išspręsti. Apibrėžkite savo hipotezę ir tikslus, nes būtent jie turi būti paminėti įvade.
 • Apžvelkite su tema susijusią literatūrą ir pasirinkite kelis straipsnius (maždaug 30), kuriuos galite cituoti savo straipsnyje (jie bus pateikti šaltinių ir literatūros sąraše).

Galiausiai, nepamirškite, kad kiekvienas leidėjas turi savo stiliaus taisykles ir pirmines nuostatas, todėl visada laikykitės leidėjo informacijos (vadovo), pateiktos autoriams.

Paveikslų ir lentelių paruošimas

Prisiminkite, kad „paveikslas yra vertingesnis už tūkstančius žodžių.“  Iliustracijos, įskaitant skaičius ir lenteles, yra veiksmingiausias būdas pateikti savo rezultatus. Jūsų gauti duomenys yra publikacijos pagrindas, todėl iliustracijos yra labai svarbus dalykas!

Kaip jums nuspręsti, ar duomenis pateikti kaip lenteles, ar kaip paveikslus? Iš esmės, lentelėse pateikiami faktiniai eksperimentiniai rezultatai, o paveikslai dažnai naudojami norint palyginti eksperimentinius rezultatus su ankstesnių darbų rezultatais arba su apskaičiuotomis / teorinėmis reikšmėmis

Atsižvelgdami į savo tikslus, duomenis galite parodyti arba lentelėje (jei norite pabrėžti skaičius), arba paveiksle (jei norite palyginti pokyčius, t. y. gradientus). Kad ir ką pasirinktumėte, jokioje iliustracijoje nekartokite tos pačios informacijos, jei ji jau yra aprašyta kur nors rankraštyje. Dar vienas svarbus dalykas: paveikslai ir lentelės privalo būti savaime aiškios ir suprantamos. Kai pateikiate lenteles ir paveikslus, žinokite, kad išvaizda turi daug reikšmės! Todėl:

 • venkite perkrautų brėžinių ir viename paveiksle naudokite tik tris ar keturis duomenų rinkinius; naudokite tik gerai pasirinktas skales;
 • pagalvokite apie tinkamą ašies žymos dydį;
 • naudokite aiškius simbolius ir duomenų rinkinius, kuriuos lengva atskirti;
 • niekada nenaudokite ilgų, informacija perkrautų lentelių.  Jas galite pateikti kaip papildomą medžiagą.

Spalvas nuotraukose ir paveiksluose naudokite tik tokiu atveju, jei būtina, ir, kai teikia spausdintiniam leidimui. Daugeliui žurnalų galite pateikti po du paveikslus: vieną spalvotą – internetiniam žurnalo variantui ir .pdf formai, o kitą juodai baltą – spausdintiniam žurnalui.

Dar viena dažnai pasitaikanti problema – netinkamas linijų ir histogramų naudojimas. Linijomis jungiamus duomenis galima naudoti tik tada, kai pateikiamos laiko eilutės arba nuoseklių mėginių duomenys. Visgi, kai tarp pavyzdžių nėra ryšio arba gradiento, turite naudoti histogramas. Paveikslų skirtų žurnalui šriftai kartais būna per maži. Turite į tai atsižvelgti, nes skaitytojai gali jų neįskaityti

Metodų aprašymas

Šioje dalyje atsakoma į klausimą, kaip problema buvo nagrinėta ir tirta. Jei savo straipsnyje siūlote naują metodą, turite pateikti ir išsamią informaciją, kad gerai nusimanantis skaitytojas galėtų atkurti eksperimentą. Visgi, nekartokite informacijos apie jau nustatytus žinomus metodus; naudokitės šaltiniais, literatūra ir papildomomis medžiagomis, kad nurodytumėte anksčiau publikuotas procedūras. Pakanka plačių santraukų arba šaltinio nuorodų.

Rankraščio ilgis

Vėl gi, turite pasižiūrėti į žurnalo informaciją, skirtą autoriams, tačiau optimaliausias rankraščio ilgis būtų 10–20 puslapių su dvigubais tarpais ir tik esminiais duomenimis.

Recenzentai kritikuos nepakankamus arba neteisingus metodų aprašus ir gali rekomenduoti atmesti straipsnį, nes ši dalis yra esminė jūsų tyrimo procese. Pristatykite tinkamos kontrolinius eksperimentus ir naudotą statistiką; tyrimo eksperimentas turi būti atkartojamas. Metodus išvardykite tokia pačia eilės tvarka, kuria jie bus pateikti rezultatų dalyje, tokia logine tvarka, pagal kurią jūs atlikote tyrimą:

 1. vietos aprašymas;
 2. atliktų apklausų arba eksperimentų aprašymas pateikiant informaciją apie datas ir t.t.
 3. Naudotų statistinių metodų aprašymas (įskaitant ir pasikliovimo lygmenis ir pan.).

Šioje dalyje venkite papildomų komentarų, rezultatų ir diskusijos, nes tai yra dažniausiai pasitaikanti klaida.

Rezultatų aprašymas

Šioje dalyje atsakoma į klausimą „Ką jūs nustatėte?“ Vadinasi, turi būti pateikiami tik tipiški (reprezentatyvūs) rezultatai, gauti jūsų tyrimo metu. Rezultatai turi būti esminiai diskusijai.

Statistinės taisyklės

 • Nurodykite naudotus statistinius bandymus su visais atitinkamais parametrais, pvz.: vidurkis ir standartinis nuokrypis (SD): 44 % (±3); mediana ir procentilių intervalas:  7 metai (4,5–9,5 metų).
 • Vidurkį ir standartinį nuokrypį naudokite, kad atvaizduotumėte įprastai pasiskirsčiusius duomenis.
 • Medianą ir procentilių intervalą naudokite, kad atvaizduotumėte asimetrinius duomenis.
 • Skaičiams naudokite du skaičius po kablelio, jei didesnis tikslumas nėra reikalingas (2,08, tačiau ne 2,07856444).
 • Niekada nenaudokite procentų labai mažoms imtims, pvz., „vieno iš dviejų“ nereikėtų keisti 50%.

Visgi, prisiminkite, kad dauguma žurnalų suteikia galimybę pridėti papildomos medžiagos. Dėl šios priežasties nebandykite „paslėpti“ duomenų, tikėdamiesi juos panaudoti antrajam moksliniam straipsniui. Galite netekti įrodymų savo išvadai pagrįsti. Jei duomenų yra pernelyg daug, galite juos naudoti papildant publikaciją. Naudokite antraštes, kad išlaikytumėte to paties tipo rezultatus kartu, nes taip lengviau apžvelgti ir skaityti. Tokius poskyrius sunumeruokite, kad būtų lengviau darbe pateikti kryžmines nuorodas, tačiau visada atsižvelkite į leidėjo informaciją (vadovą), pateiktą autoriams. Kalbant apie duomenis, turite pasirinkti logišką seką, kuri pateiktų aiškią istoriją, kad būtų lengviau suprasti. Paprastai tai bus tokia pati seka, kaip ir pateikta metodų dalyje. Svarbu yra tai, kad šioje dalyje neturite naudoti šaltinių ir literatūros sąrašo; jūs pateikiate savo rezultatus.

Diskusijos aprašymas

Čia jūs turite atsakyti į tai, ką reiškia jūsų rezultatai. Galbūt šią dalį rašyti lengviausia, tačiau sunkiausia tai padaryti teisingai. Taip nutinka todėl, kad tai – svarbiausioji jūsų straipsnio dalis. Čia jums atsiranda galimybė reprezentuoti savo duomenis. Atsižvelkite į tai, kad milžiniškas kiekis rankraščių yra atmetami, nes diskusija buvo tiesiog neteisingai suformuluota ar mažavertė.  Jūs turite diskusiją suderinti su rezultatais, tačiau neturite atkartoti rezultatų. Čia jūs turite palyginti kitų mokslininkų paskelbtus rezultatus su savaisiais (naudojant kelis šaltinius ir literatūrą, pateiktą įvade). Niekada neignoruokite darbų, kurie nesutampa su jūsų. Priešingai, jūs turite nesutikti su juo ir įtikinti skaitytoją, kad esate teisus arba geresnis.

Patarimai:

 1. Venkite teiginių, kurių jūsų rezultatai negali patvirtinti.
 2. Venkite nekonkrečių teiginių, pavyzdžiui, „aukštesnė temperatūra“, „mažesnė norma“, „itin reikšminga“. Kiekybiniai aprašymai visada yra labiau pageidaujami (35 ºC, 0,5 %, p<0,001, atitinkamai).
 3. Venkite vartoti naujas sąvokas arba idėjas diskusijoje. Tai turite pateikti įvade.
 4. Spėliojimai dėl galimų paaiškinimų leidžiami, tačiau jie turi būti pagrįsti faktais, o ne vaizduote. Kad užtikrintumėte tinkamą paaiškinimą, turite pagalvoti apie:
 • Kaip šie rezultatai yra susiję su pirminiu klausimu arba tikslais, nustatytais įvado dalyje?
 • Ar duomenys patvirtina jūsų hipotezę?
 • Ar jūsų duomenys atitinka su tuo, ką kiti tyrinėtojau nustatė?
 • Aptarkite silpnumus ir nesutapimus. Jei jūsų rezultatai būtų netikėti, pabandykite paaiškinti kodėl.
 • Ar yra kitoks būdas savo rezultatams paaiškinti?
 • Kokių tolesnių tyrimų dar reikėtų, kad būtų atsakyti klausimai, iškilę dėl jūsų rezultatų?
 • Paaiškinkite neperdėdami, kas yra nauja.

Aiškios išvados aprašymas

Šioje dalyje parodoma, kuo mokslinis darbas prisidės prie srities pažangos ir dabartinių žinių. Kai kuriuose žurnaluose tai būna atskiras skyrius, kituose – paskutinė diskusijos dalies pastraipa. Kad ir kokia būtų situacija, be aiškios išvados dalies recenzentams ir skaitytojams bus sunku priimti sprendimą dėl jūsų darbo ir, ar verta jį publikuoti žurnale.

Dažniausiai pasitaikanti klaida šioje dalyje yra pakartoti anotaciją arba tiesiog išvardyti eksperimento rezultatus. Blogai suformuluotos užuominos apie savo rezultatus šioje dalyje nėra priimtinos. Šioje dalyje jūs turite aiškiai pateikti mokslinį savo darbo pateisinimą ir, jei būtina, nurodyti reikalingumą ir tęstinumą. Be to, galite rekomenduoti tolesnius eksperimentus ir nurodyti tuos, kurie jau vykdomi. Jūs galite pateikti esamas pasaulines ir specifines išvadas, susijusias su įvade pateiktais tikslais.

Įtikinamos įžangos aprašymas

Tai jūsų galimybė įtikinti skaitytojus, kad jūs aiškiai žinote, kodėl jūsų darbas yra reikalingas.

Geroje įžangoje turėtų būti pateikti atsakymai į tokius klausimus:

 • Kokia yra sprendžiama problema?
 • Ar jau yra kokių nors sprendimų?
 • Kuris yra geriausias?
 • Koks yra pagrindinis jo trūkumas?
 • Ko tikitės pasiekti?

Jums reikia pristatyti pagrindines mokslines publikacijas, kuriomis paremtas yra jūsų darbas, cituoti kelis originalius ir svarbius darbus, įskaitant naujausius apžvalginius straipsnius. Visgi, redaktoriams labai nepatinka, kai netinkamai cituojamas pernelyg didelis kiekis šaltinių ir literatūros, nesusijusios su darbu, arba, kai priimate netinkamus sprendimus dėl savo pasiekimų. Jie pamanys, kad tiesiog nesuprantate tikslo.

Dar keli papildomi patarimai dėl įvado:

 • niekada nevartokite daugiau žodžių, negu reikia (tai darykite glaustai ir tiksliai). Nedarykite iš šios dalies istorijos pamokos. Ilgos įžangos skaitytojus atbaido;
 • Rašydami šį straipsnį, įvadą turite parengti vertindami pasauliniu mastu ir konkrečiu požiūriu nukreipiant skaitytojus link jūsų tikslų.
 • Nurodykite straipsnio tikslą ir tyrimo strategiją, kurią naudojote klausimui atsakyti, tačiau nepainiokite įvado su rezultatais, diskusija ir išvadomis. Visada juos laikykite atskirai, kad rankraščio eiga būtų logiška nuo vienos jo dalies iki kitos.
 • Hipotezė ir tikslai turi būti aiškiai pabrėžti įvado pabaigoje.

Anotacijos rašymas

Anotacijoje būsimi skaitytojai sužino, ką jūs padarėte, ir, kokie svarbūs duomenys buvo nustatyti jūsų tyrime. Kartu su pavadinimu anotacija yra jūsų straipsnio reklama. Padarykite ją įdomią ir lengvai suprantamą dar neperskaičius viso straipsnio. Stenkitės nevartoti žargonų, neįprastų santrumpų ir nuorodų.

Turite būti tikslūs ir vartoti žodžius, kurie perduotų tikslią jūsų tyrimo reikšmę. Anotacijoje pateikiamas trumpas jūsų mokslinio straipsnio perspektyvos ir tikslo aprašymas. Taip užtikrinami pagrindiniai rezultatai ir sumažinamos eksperimentinės smulkmenos. Labai svarbu priminti, kad anotacijoje pateikiamas trumpas paaiškinimo / išvados aprašymas paskutiniame sakinyje. Aiški anotacija turi didžiulės įtakos, ar jūsų darbas bus toliau svarstomas ar ne. Visgi, anotacijos turi būti kiek įmanoma trumpesnės. Tiesiog pažiūrėkite žurnalo „informaciją, skirtą autoriams“, tačiau paprastai ji gali būti trumpesnė negu 250 žodžių.

Anotacijoje yra du dalykai, kurie yra esminiai.

 1. Kas buvo padaryta?
 2. Kokie yra pagrindiniai nustatyti duomenys (išvados)?

Trumpo ir aprašomojo pavadinimo sukūrimas

Pavadinimas turi paaiškinti, apie ką iš esmės yra mokslinis straipsnis. Tai jūsų pirmoji (ir greičiausia vienintelė) galimybė patraukti skaitytojo dėmesį. Todėl prisiminkite, kad pirmieji skaitytojai yra redaktorius ir rekomendacijas teiksiantys asmenys. Be to, skaitytojai yra galimi autoriai, kurie cituos straipsnį, todėl pirmasis įspūdis yra svarbus! Kartais skaitytojai neturi tiek laiko, kad perskaitytų visą mokslinę produkciją iš karto. Skaitytojai yra išrankūs, o jų pasirinkimą skaityti ar ne dažniausiai lemia pavadinimas. Recenzentai patikrins, ar pavadinimas yra tikslus ir ar jis atspindi rankraščio turinį. Vlogai vertinami pavadinimai, kurie neturi jokios prasmės arba tinkamai neatspindi temos. Taigi, jūsų pavadinimas turi būti informatyvus ir trumpas (aiškus, aprašomasis ir ne per ilgas). Turi vengti techninių žargonų ir trumpinių, jei įmanoma, nes jums reikia pritraukti kuo daugiau skaitytojų. Skirkite šiek tiek laiko apgalvoti jį ir pasitarti su bendraautoriais. Ilgas pavadinimas atitraukia skaitytojus. Niekada nevartokite tokių pasakymų, kaip „pirminis, preliminarus“. Būkite tikslūs.

Reikšminių žodžių indeksavimui parinkimas

Reikšminiai žodžiai naudojami jūsų moksliniam darbui indeksuoti. Jie yra jūsų rankraščio etiketės. Tiesa, kad dabar žurnalai juos mažiau vartoja, nes galima viso teksto paieška. Visgi, ieškodami reikšminių žodžių, venkite plačios prasmės ir jau pavadinime esančių žodžių. Kai kurie žurnalai reikalauja, kad reikšminiai žodžiai nebūtų susiję su žurnalo pavadinimu. Leidžiamos tik tokios santrumpos, kurios yra aiškiai pripažįstamos srityje. Vėl gi, peržiūrėkite autoriams skirtą informaciją ir pasitikrinkite, kiek reikšminių žodžių leidžiama, kokios yra apibrėžtys, žodynai, ribos ir kiti specialūs reikalavimai.

Padėkų rašymas

Čia galite padėkoti žmonėms, kurie prisidėjo prie jūsų rankraščio, tačiau ne tiek, kad jiems galima būtų priskirti dalį autorystės. Pavyzdžiui, čia galite paminėti techninę pagalbą ir paramą rašant ir koreguojant straipsnį. Gali būti, kad svarbiausias dalykas yra padėkoti rėmusiai agentūrai arba tai, kuri jums skyrė dotaciją arba stipendiją rašančiam mokslinį darbą. Europos projektų atveju neužmirškite įtraukti dotacijos numerio arba nuorodos.

Šaltinių ir literatūros sąrašo sudarymas

Paprastai literatūros sąraše yra daugiau klaidų negu kurioje nors kitoje rankraščio dalyje. Dabar lengviau išvengti tokių klaidų, nes yra daug galimų įrankių. Tekste privalote cituoti visus mokslinius leidinius, kuriais yra paremtas jūsų darbas. Visgi neišpūskite savo rankraščio pernelyg dideliu skaičiumi šaltinių ir literatūros, nes tai jūsų rankraščio geresniu nepadarys! Venkite pernelyg dažnai cituoti save ir publikacijas iš to paties regiono. Sumažinkite asmeninių publikacijų skaičių, neįtraukite nepublikuotų stebėjimų, pateiktų, per dar nepriimtų publikuoti rankraščių, publikacijų, kurių neperžiūrėjo tos srities specialistai, pilkosios literatūros ar straipsnių, kurie nebuvo spausdinti anglų kalba. Galite naudoti bet kokią programinę įrangą, pavyzdžiui, EndNote or Mendeley, suformatuoi ir sudaryti šaltinių ir literatūros sąrašą moksliniame straipsnyje. Dauguma žurnalų dabar turi galimybę parsisiųsti mažas rinkmenas su šaltinių ir literatūros sąrašo formatu ir leidžia jums jį automatiškai pakeisti. Sudarykite šaltinių ir literatūros sąrašą ir laikykitės autoriams skirtų reikalavimų, kad citavimas tekste griežtai atitiktų nurodytą stilių. Neužmirškite, kad pats autorius, o ne redaktorius turi pateikti teisingo formato sudarytą šaltinių ir literatūros sąrašą. Formato tikrinimas redaktoriams paprastai yra didelis darbas. Palengvinkite jiems darbą ir jie įvertins jūsų pastangas. Galiausiai, patikrinkite šiuos dalykus:

 • autoriaus vardo ir pavardės rašybą,
 • leidimų metus,
 • „et al.“ vartojimą,
 • skyrybą,
 • ar įtraukti visi šaltiniai ir literatūra.